Celostátní pátrání 2, Neznámý parasit

_MG_5621Dlouho jsem již nebyl takto v úzkých. Tedy netoužil zoufale po pomoci laické a zejména odborné veřejnosti, netápal tolik při určování Hmyzího jedince.
Věřte – snažil jsem se pilně studovat literaturu, prohledávat internetové zdroje. A většinou se mi tak dařilo u pozorovaných organismů určit alespoň čeleď, nebo přinejmenším řád. Dnes ale musím zase požádat o Vaši pomoc, vyhlásit znovu jakési „celostátní pátrání”. Při určování jednoho konkrétního hmyzího druhu jsem zcela selhal.

Stalo se to po vyfocení následujícího subjektu. Ano, zcela běžná situace, obyčejný brouk se staženými tykadly, co se snažil být na podkladu neviditelným. Pro chytřejší a pozornější z jeho predátorů, pro ty na které maskování nezabere, užil ještě navíc nehybnosti, předstíral, byť trochu neuměle, tanatózu (mrtvolný stav). Po chvíli klidu se ale postupně osmělil, obživlo nejprve jedno tykadlo, pak snad i druhé.

Denticollis linearis

Brouk byl ale dost plachý a já ten den již neměl více trpělivosti. Rychle tedy ještě jeden snímek a pak jsem jej uschoval živého, jako modelku pro focení na druhý den. Hodlal jsem také použít lepší pozadí.
Následující fotografie ale není stejná s předchozí, na této druhé je malý, sotva postřehnutelný detail. Ten mi ale zatím unikal. Někdo z Vás již tuší?

Denticollis linearis

Na druhý den jsem zhotovil dokument trochu lepší kvality (i když ne o mnoho). Kovaříci (Elateridae) jsou moje oblíbená čeleď, šlechta mezi Hmyzem. Měl jsem v mládí docela slušnou sbírku těchto pozoruhodných Brouků. Dlouho jsem je ale odmítal fotografovat. Měl jsem je natolik rád, že když věrnost podání obrazu, kvalita zhotovených snímků, nedosahovala mých vlastních přísných kritérií, použil jsem bez váhání klávesu Delete. Podobně bych hodnotil i některé fotografie v tomto článku, přiznávám. Kvalita nevalná, zejména v práci s bleskem mám pořád ještě rezervy. Přesto jsem tentokrát fotky nevymazal a ukazuji Vám je. A ten důvod bude za chvíli zřejmý.

Při focení Brouka jsem totiž zahlédl něco výjimečného. Tehdy jsem okamžitě zbystřil. Polélo mne od vzrušení horko a já rychle měnil objektivy. Potřebuji silnější zvětšení! Snad se to podaří zaznamenat!

Denticollis linearis + parasit

Že ještě nevíte co vlastně? Copak pořád ještě nevidíte toho symbionta?! Také jsem měl nejprve problémy jej spatřit – snad jsem ale zaznamenal nepatrný jeho pohyb, nebo jsem jeho přítomnost vytušil některým z mých šestých, či sedmých smyslů.

S novým makro objektivem jsem pak již zhotovil obrázky detailnější (, pořád ale ne moc kvalitní, vím). Musíte ale prominout, třásly se mi ruce vzrušením, nejsem žádný profesionál!

Denticollis linearis + parasit

Je třeba říci, že mne hned tak ledajaký pasažér nepřekvapí. Jsem již zvyklý na přítomnost rozličných Roztočů, ba i Klíšťat, žijících s Brouky v jakési symbióze. Již dlouho je se zájmem fotím a připravuji o nich ucelený materiál. Tito komenzálové se obvykle jen nechávají transportovat z místa na místo, snad někdy Brouka za odměnu i čistí! Jindy ale ujídají zbytky potravy, co odpadnou z prostřeného stolu, dokonce kradou od úst. Dovedou Brouku svou otravnou přítomností život pořádně znepříjemnit. Nezřídka je množstvím Roztočů hostitel tak zesláblý, že je neschopen letu, chůze a následně hyne hladem, či únavou. V některých případech umí symbionti oslabovat hostitele dokonce přímým pojídáním částí těl, sáním tělních tekutin! To už není oboustranně prospěšný mutualismus, či trpěný komensálismus, to je parasitismus na plné pecky!

Nám lidem stejně tak škodí rozliční příživníci. Kupříkladu Vši, Blechy, Štěnice, Klíšťata. Ovšem to jsou všechno parasité relativně, vzhledem k hostiteli, drobní. Tento pro mne nový, u Kovaříka zjištěný parasit je však v poměru k velikosti hostitele jednoduše monstrózní! Ze snímku odhaduji poměr délky brouka a jeho příživníka na zhruba 8. To znamená, že pro člověka mých rozměrů by odpovídající symbiont musel měřit přibližně 24cm!! Promiňte mi ale toto senzací zavánějící sdělení – my přece již dobře víme, že porovnávání výkonů či relativních rozměrů nelze mezi organismy rozdílné velikosti takto jednoduše provádět.

Navíc dosud nevíme, do které skupiny spadá tento případ Brouka a jeho nájemníka. Zda se jedná jen o cestujícího, nebo zda je to upíru podobný krvežíznivec.

  Denticollis linearis + parasit

Je Vám tedy už asi jasné, že od odborné veřejnosti, od znalců entomologů, nepotřebuji něco jen tak jednoduchého, jako je určení brouka na obrázku. Pochopitelně tam problém nemám. Jedná se zde samozřejmě o druh Denticollis linearis (Linnaeus, 1758), z čeledi Kovaříkovitých (Elateridae).

Ne, jde mi tentokrát o mnohem více – totiž o taxonomické zařazení toho jeho symbionta. Takovéhoto tvora jsem vskutku ještě parasitovat Brouka neviděl.

Zhotovování obrazové dokumentace byl pořádný oříšek. Brouk i jeho přítěžek by v roli fotomodelek neuspěli – ani chvilku totiž nepostáli. Já se snažil ostřit, jak to jen šlo. (A musel jsem proto používat krátký čas a tedy i příliš tvrdý záblesk.) „Hurá, teď na chvíli zastavil, tedy jen ten parasit. Tak rychle pár fotografií. Snad se některá povede!”

Denticollis linearis + parasit

Pasažér se nakonec pohnul ještě trochu a Kovařík, snad polechtán či podrážděn, neschopen se na zádech sám podrbat, se trhnutím ošil, jakoby otřásl. A tehdy jsem na spodní straně Brouka, překvapen, zahlédl dalšího, stejného tvora. Jsou tam tedy dva! Toho druhého já předtím vůbec neviděl.

Takže to nebyla a není jen pouhá náhoda! Ti parasité jsou u Kovaříka cíleně, je to zřejmě jejich obvyklý hostitel!

Denticollis linearis + parasit

Snažil jsem se vylepšit záběr tak, aby byla možná následná determinace dle obrázku. Vím, není to příliš vědecké, mrtvolka by byla pro vědu lepší. Za svůj život jsem ale již katalogizoval, s pochybným výsledkem a smyslem, tolika jedinců Hmyzu, že se již dalšímu sběru mrtvolek vyhýbám. Jak říkám – jsem jen amatér! (Přiznávám – je to trochu výmluva, abych někým nebyl nazván přímo ignorantem.)

Denticollis linearis + parasit

Musím tedy případnému odborníku alespoň poskytnout lepší záběr! Prosté zvětšení ale asi není řešení.

Denticollis linearis + parasit

Tato fotografie je snad nejostřejší z těch, mnou pořízených. Oba nájemníci si mezitím několikrát vystřídali místo. Musel jsem je ze spodní strany těla vyhánět zpět nahoru párátkem, evidentně se jim ve stínu pod Broukem líbilo více. Tam dole se ale zase nedá nic vyfotit!

Denticollis linearis + parasit

Snažil jsem se příživníky z Brouka sundat, bezúspěšně. Nechtěli přijít o dobré bydlo. Honit párátkem tyto jen asi 1.5 mm velké živočichy po těle dosud živého, neposedného Kovaříka, byla pěkná fuška. Nakonec jsem brouka ze zoufalství usmrtil a až po několika minutách se pak nechal jeden z cestujících přemluvit a slezl na papír. Trochu umělé, nepřirozené prostředí – vím – avšak podivný naturel parasita na něm okamžitě vynikne.

A připomene naši známou Veš dětskou, která podobně neobratně bruslila (na snímku z mého článku) po papíře. Silné končetiny s háčky, výborně uzpůsobené k držení se na těle hostitele, nejsou pro chůzi na rovné podložce vhodné. Specializovaná morfologie naznačuje, že se nejedná jen o pasažéra, nechávajícího se zdarma Kovaříkem transportovat. Podle mého soudu je tento druh opravdovým parasitem. Podobně jako Veš dětská, či Štěnice domácí parasitují na člověku, tento tvor je od přírody vybaven k parasitaci Hmyzu.

parasit Denticollis linearis

Na této nekvalitní zvětšenině je patrný bodec, nebo sosák, snad potvrzující můj předpoklad. Samotnou parasitaci na Kovaříkovi  jsem ale nepozoroval a skutečný důkaz – tedy nemám.

parasit Denticollis linearis

Věřte – snažil jsem se tohoto jedince zařadit do příslušné taxonomické škatulky. Procházel jsem postupně všechny primitivní řády a pak i čeledi kmene Členovců (Arthropoda), podkmene Šestinohých (Hexapoda). Vyloučil jsem Hmyzenky (Protura), kvůli přítomnosti tykadel a očí.  Z podobného důvodu jsem zavrhl Vidličnatky (Diplura). Pak také Chvostnatky, Rybenky, zastavil jsem se na chvíli u Cvčkovců (Grylloblattidae), ti ale u nás přece nežijí! A pokračoval jsem bez úspěchu dál a dál. Nu abych to zkrátil – jednoduše – dodnes nevím.

parasit Denticollis linearis

Jedinec se vyznačuje třemi páry končetin, tykadly, dokonce očima. Není to tedy žádný primitivní druh Hmyzu. Párové cerky na článkovaném zadečku by měly mnohé napovědět. Chytrému napověz, ….

parasit Denticollis linearis

Byl to čiperný a rychlý živočich. Proto jsem pořídil jen několik málo zřetelných fotografií.

parasit Denticollis linearis

Avšak ani tyto mi k systematickému zařazení tohoto druhu bohužel nestačily.

parasit Denticollis linearis

Hmyzí druh, pozorovaný na těle Brouka, mne ohromil. Úžasný organismus! Jak skvěle přizpůsoben pohybu po těle Kovaříka!

Ještě jedna myšlenka se mi honí hlavou. Nikde není psáno, že se jedná o dospělce! Možná je to prostě larvální stádium nějakého Hmyzu! Pokud to je opravdu nedospělec, určování bude pro mne ještě obtížnější! Pro případ, že by to bylo juvenilní stádium, snažil jsem se jej odchovat, avšak neuspěl jsem. Tvor umřel již na druhý den – pravděpodobně z nedostatku potravy. Bez hostitele je parasitu neblaze.

Pěkně proto prosím veškerou odbornou i laickou veřejnost: „Pomozte mi zařadit tohoto jedince, tento hmyzí druh!” Rád bych se totiž dopátral jeho parasitní podstaty, dozvěděl se něco více o jeho bionomii. Abych příště, pokud jej opět naleznu, jej byl schopen dochovat, lépe poznat, snad i zdokumentovat.

Předem děkuji.

Pátrání zrušeno: Pachatel dopaden

Tuto část článku připisuji pouhé dva dny po vyhlášení Celostátního pátrání tedy od zveřejnění mého článku na Blogu. Přemýšlel jsem o té své poslední noticce v článku – tedy zda se náhodou nejedná o juvenilního jedince. A nedalo mi to spát – doslova. Půjčil jsem si tedy knihu o larvách Hmyzu a nakonec pachatele dopadl! To je on! :

Majka fialová

Ano, z drobounkého parazita, co se proháněl po zádech Kovaříka, bude jednou pěkně velká Majka. Samozřejmě nevím, o který konkrétní druh Majek se to v případě mého celostátního pátrání  jednalo – na předchozí fotce je pro ilustraci 4cm velký jedinec naší běžné Majky fialové (Meloe violaceus Marsham, 1802). Přesto fotky v článku zobrazují jistojistě první instar larvy Majky, tedy tak zvaného triungulina.
Následující informace mám z rozličné literatury i z internetu, uvádím je pro dokreslení. První larvální stádium tohoto velkého Brouka je velice aktivní a na rostlinách či jejich květech čile pobíhá a pátrá po vhodném hostiteli. Pokud se tento objeví, rychle na něj vyleze a doufá, že bude odneseno do hnízda s bohatou zásobou potravy. Na těle tohoto dopravního prostředku do ráje se drží všemi zuby drápky, a dokonce se mu vyvinul (kromě obvyklých párových drápků) i jeden drápek navíc. Proto tri-ungulin, neboli troj-drápek (Mimochodem s trochou dobré vůle lze i na mých fotografiích ony tři drápky na každé noze zaznamenat). Některé druhy Majek mají ještě více promyšlenou strategii. Umí se shlukovat v klubko připomínající visuálně jinou včelu, sexuálního partnera. Dokonce prý vylučují včelí sexuální feremon! A pokud se včela pomýlí ….
Jestli jsou i naše Majky takto rafinované, to ale nevím.

Brouk se asi připletl kam neměl – tedy do květu s číhajícími larvami. A mnohé z nich instinktivně skočily po příležitosti. Nechtění cestující (neboť se zde jednalo jen o pouhé pasažéry) pak museli učinit rychlé posouzení vhodnosti budoucího hostitele a rozhodnout se, zda jej opustí, či setrvají. Dva z nich se rozhodli špatně – s Kovaříkem se sakramentsky spletli! Brouk jim totiž jistě nemůže zajistit dostatečný přísun potravy. Nedospělá stádia Majek požírají vajíčka, popřípadě larvy hostitelky – obvykle některé z mnoha druhů samotářských včel. Právě v jejich zemních hnízdech si může larva Majky pochutnat i na pylu a medu. A apetit má pořádný! Náš triungulin se, při volbě správného hostitele, rychle mění v tlusťoučkou, apodní, parazitickou larvu. A za pár měsíců z ní vyroste pořádný macek. Brzy na jaře se Majky začnou klubat ven ze země a jelikož jsou bezkřídlé, na cestách jich často najdete desítky. Brání se vylučováním jedovaté hemolymfy. O tom ale zase někdy příště.

Závěrem ještě pohled na pářící se jedince Majek.

Majka

Samička za chvíli naklade ke kořenům rostlin vajíčka a z těch se budou zase líhnout triungulini.

Já už ale po nich Celostátní pátrání znovu vyhlašovat nebudu.

Galerie fotografií

Jiří Švábík se představuje:

V životě člověka mnohé věci nadchnou a pak zase omrzí. Příroda mne ale stále vždy znovu překvapí a zabaví (alespoň zatím). Jsem amatér a své foto příběhy z přírody píši pro sebe a svou rodinu. Já je narcisticky čtu, rodina ne. Tak už to je.
Příspěvek byl publikován v rubrice Bionomie, Coleoptera (Brouci), Parazitismus, Rozmnožování. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Jedna reakce na Celostátní pátrání 2, Neznámý parasit

  1. Aleš napsal:

    Zrovna jsem to viděl ve 4. díle Života pod našima nohama od BBC, taky mě to nadchlo…

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s