Svět v obrazech 1, Zmýlená neplatí

Služební cesta či občasná dovolená zavanou člověka do míst někdy i velmi vzdálených. Svět mimo Českou republiku a někdy i Evropu je exotický a příroda v něm zdá se být neznámou, lákavou. Pro mne osobně je poznávání Hmyzích zástupců mimo naše území velmi cenné. Nabízí totiž, kromě splněných snů, i srovnání, širší pohled umožňující pak lépe pochopit také Hmyz u nás žijící. Ano přiznávám, mé poznávání přírody ve světě je trochu nesystematické. Nejsem totiž schopen, při krátké návštěvě, jít dostatečně do hloubky, řádně prozkoumat souvislosti, poznat parazity, odhalit život s jeho jemným předivem vztahů. Snad ale krátké, exotické obrazy tohoto seriálu budou osvěžením, zpestřením mých příběhů z přírody.

Část svých studií strávil jsem jako Visiting scholar na McMaster University v Hamiltonu, v Kanadě. Profesor Vlachopoulos, můj učitel a mentor, nevšedním způsobem vyučoval předměty odborné. Učil mne také obchodní korespondenci, jednání se zákazníkem, vhodným způsobům prezentace, efektivnímu hledání v knihovním systému i jiným užitečným dovednostem. Vedl jsem cvičení pro jeho studenty magisterského studia a poctivě navštěvoval doktorandské přednášky, skládal zápočty, zkoušky. Volný čas, a mnoho ho nebylo, trávil jsem v univerzitním parku, kde kvetla spousta krásných rostlin, létali dokonce vzácně Kolibříci, a samozřejmě v něm byl i zajímavý Hmyz. Občas jsem také zašel do vysokoškolského fitness, kde jsem pak náhodou získal skvělého přítele. Libor Divílek, původem z Kostelce u Zlína, spolu se svou ženou Lisou May stali se mými přáteli při dlouhé době samoty a později zpříjemnili čas mně i mé manželce při krátkých výletech po Ontariu. Pokud je Vám jméno Divílek povědomé, tak ano, Libor je blízkým příbuzným slavného Boba Divílka ze Zlína, kulturisty a vzpěrače. Osobně vzpomínám obdivně na nejedno impozantní kulturistické vystoupení tohoto sportovce. Bob je vzdáleným příbuzným mého tchána, takže sportovní krev rodu Divílků koluje v žilách nakonec i mým dětem!

Pamatuji si na krásný výlet k Niagarským vodopádům, ale zejména na ten, kdy jsme s Divilkovými vyjeli až na jih Ontaria, do Long Pointu na břehu Erijského jezera. Nacházel jsem tam pestrobarevné Mandelinky a pozoroval překrásné Otakárky. Nádherné místo. Když jsme se vraceli k autu, již mimo rezervaci, nad hlavou mi přelétl Motýl. Určil jsem jej okamžitě, i za letu, a přes trnité keře a duny písku se rozběhl za ním. Byl to Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758)), zvaný též Monarcha [Wiki]. Tohoto Motýla z čeledi Babočkovitých (Nymphalidae), podčeledi Daneinae, pozná i obyčejný laik, pro entomologa je to ale ikona.

Imago Monarchy je výborný letec a tak mi trvalo snad 5 minut, než jsem jej nakonec dohnal. Uřícený, ale šťastný vracel jsem se zpět k pobavené skupince přátel. Ukázal jsem jim svůj úlovek, dosud krásný a živý. Jejich řeči o bláznivém motýlkáři, jsem si nemohl dostatečně „vychutnat“, kolem se totiž mihl další jedinec tohoto Hmyzího druhu. Můj přespolní běh se opakoval a opět byl korunován úspěchem. Nebyl jsem si však jist, zda vůbec lze Motýly usmrtit, jestli je nechrání místní zákony. Ani vývoz přírodnin mimo USA není pravděpodobně povolen. Nechal bych je tehdy proto letět, byl s námi ale jeden místní specialista entomolog, motýlkář. I pro něj to byl zajímavý nález a tak si mé dva kusy Monarchů ponechal pro svou sbírku.

Dva roky po návratu domů dostal jsem nečekanou návštěvu. Entomolog motýlkář, ten co se k nám tehdy přidal na cestě k Erijskému jezeru, navštívil Evropu. A přinesl mi dárek: „Mé“ dva Monarchy krásně vypreparované! Nemám doma vystaveno mnoho Hmyzích mrtvolek, vždyť víte, jsem spíše příznivcem obrazové vzpomínky, virtuálního úlovku fotografickým přístrojem. Nicméně tito dva Monarchové mi od té doby visí v krabičce na zdi.

Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758))

Předchozí fotografie ukazuje tyto Motýly tak, jak je vidím u sebe doma, Vám je ukáži netradičně i zespodu.

Limenitis archippus (Cramer, 1776)

Krásní viďte? Monarchové jsou velice nápadnými Motýly. Jsou rozšíření po celé Severní Americe, kde migrují z Mexika, přes USA až po jižní část Kanady. Jsou tak dobří letci, že jejich výskyt byl zaznamenán i na jiných kontinentech. Dnes už Motýla dokonce naleznete i v Evropě [Živa]! Své jméno dostal Monarcha Danaus asi podle bájného libyjského krále Danaa. Bratr tohoto panovníka, Aigyptos, chtěl prý oženit svých 50 synů s 50 bratrovými dcerami a získat tak libyjský trůn. Danaus se svými dcerami (Danaidkami) raději uprchl přes moře do Řecka. Aigyptos ho ale dostihl a jeho synové násilím dosáhli svého. Danaidky pak v noci za trest násilníky usmrtily a jejich hlavy zakopaly. Snad právě velká cesta princezen dala příčinu k pojmenování nápadného Motýla, který rovněž migruje. Nebo byla příčinou užití jména Danaus spíše symbolika mstivé smrti?

Housenky Motýla se živí na rostlinách Toješťovitých (Apocynaceae), nejčastěji to bývá Klejicha (Asclepias). Linné tuto rostlinu pojmenoval po Asclépiovi, řeckém bohu lékařství. Věděl, že obsahuje mnoho léčivých, ale také jedovatých látek. Z těchto rostlin housenka a později tak i motýl získávají jedovaté pyrrolizidinové alkaloidy a kardenolidy ze skupiny steroidních glykosidů. Proto jsou housenky i motýli pro Ptáky nechutní až jedovatí! Možná tedy volba jména Danaus ve skutečnosti byla inspirována touto jejich vlastností! Je ale možný i jiný původ jména Motýla. Dle jiné pověsti Danajové, obyvatelé řecké Danaje, po mnoho let obléhali město Tróju a dobyli ji nakonec až pomocí lsti. Danajský dar – dřevěný kůň plný vojáků znamenal zkázu velkého města. Motýl Monarcha podobně přináší zkázu každému, kdo jej pojídá. Motýl svou jedovatost netají, naopak ji viditelně inzeruje. Proto ta výrazná, nápadná barva, proto ta varovná kresba určená všem hmyzožravcům!

Před pár lety jsem k narozeninám od mé ženy dostal krásnou a velkou knihu. Jak jinak – o přírodě! Nebyla to monografie, jaké mám rád, spíše 1000 drobných, obrazových zajímavostí, jakýchsi kuriozit z říše přírody (Reader’s Digest výběr). Nemám takové kusé informace v oblibě a tak jsem ji zběžně a trochu rozmrzele prolistoval. Pak mi oko padlo na článek právě o Monarchovi. Popisovali jeho tah Amerikou (to víme a dál?), jeho jedovatost získanou díky hostitelské rostlině (nuda!) a také o nepříbuzném motýlku Bělopásku, který Monarchy napodobuje (cože?). To jsem ale rychle zbystřil a novou informaci přečetl hned několikrát. Prý snad jen asi 30% motýlů Monarchů je nepoživatelných, i to však je, pro druh Monarchů, dostatečný počet k získání pověsti smrtícího Danajského daru v podobě křiklavě barevného jedovatého ptačího sousta. Bělopásek Limenitis archippus (Cramer, 1776) [Wiki] využívá tohoto Monaršího špatného renomé a jedovatého Motýla napodobuje, čímž účinně uniká ptačím predátorům!

No počkat! Ihned jsem utíkal zkontrolovat své dva Monarchy na stěně obýváku. A světe – div se – nebyli stejní! Při bližším pohledu jsem konečně objevil to, čeho jsem si nevšiml za léta pozorování já, amatérský entomolog, co oklamalo i onoho poloprofesionálního entomologa motýlkáře a co v přírodě podvede dokonce profesionální hmyzožravé ptactvo! Ten první Motýl, to byl skutečný Monarcha, ten druhý ale, byl právě Bělopásek – podvodník! Pohleďte na lepší fotografie, učiněné na jasnějším světle.

Nejprve Monarcha Danaus plexippus:

Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758))

A teď jeho dvojník Bělopásek Limenitis archippus :

Limenitis archippus (Cramer, 1776)

Já vím, teď to již vidí každý! Po bitvě každý generál! Rozdílné žilkování, jiný tvar, i trochu odlišné zbarvení. Ano, jsou rozdílní, ale přesto – jak obdivuhodné mimikry! Hned mne napadlo, zda je Bělopásek důsledný a napodobuje Monarchu i na spodní straně.

Monarcha Danaus plexippus zespodu:

Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758))

Bělopásek Limenitis archippus zespodu:

Limenitis archippus (Cramer, 1776)

Neuvěřitelná podoba! Dokonce i bílé tečkování těla a páskování zadečku. Vše sedí! Jak to ten Bělopásek jen dělá?! Přece nemůže mít dost inteligence a i kdyby – změnit barvu trvá generace! Člověk se až zdráhá uvěřit, že ta Darwinova Wallasova evoluce, ten přirozený vývoj může stačit na něco tak božského. Ale je tomu tak!

Pak se člověk správně začne ptát: „Kdo se zde komu podobá?“. Ona ta otázka není hloupá! Není totiž vůbec jisté, zda Bělopásek napodobuje Monarchu, nebo naopak Monarcha Bělopáska. A možná, že se sobě podobají navzájem schválně (Mullerovské mimikry). Některé zdroje dokonce tvrdí, že to Monarcha těží více z podobnosti s rovněž nepoživatelným Bělopáskem [Wiki]!

Tak teď už vím, že mám na zdi ne jen tak ledajaké Motýly, ale že se jedná o nádhernou ukázku složitosti vztahů organismů, jejich vzájemného přizpůsobování.

A také mám pěknou vzpomínku na dva vzácné lidi: Libora a Lisu May Divílkovi.

Ještě jednou animované srovnání obou motýlů shora:

Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758)) & Limenitis archippus (Cramer, 1776)

a zespodu:

Danaus stěhovavý (Danaus plexippus plexippus (Linnaeus, 1758)) & Limenitis archippus (Cramer, 1776)

Galerie fotografií

Seriál „Svět v obrazech“ obsahuje tyto další články:  1. Zmýlená neplatí, 2. „Expedice Everglades”, 3. „A co když to je třeba o 20 miliónů méně?“

Jiří Švábík se představuje:

V životě člověka mnohé věci nadchnou a pak zase omrzí. Příroda mne ale stále vždy znovu překvapí a zabaví (alespoň zatím). Jsem amatér a své foto příběhy z přírody píši pro sebe a svou rodinu. Já je narcisticky čtu, rodina ne. Tak už to je.
Příspěvek byl publikován v rubrice Lepidoptera (Motýli), Mimikry. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

2 reakce na Svět v obrazech 1, Zmýlená neplatí

 1. J.CH. napsal:

  Je velice zajímavé, jak jednoduše a poutavě lze probrat toto čistě entomologické téma. Za sebe tedy opět říkám: SKVĚLÉ!
  Jen víc a houšť témat o hmyzu – je mi líto těch, kteří texty nečtou a dívají se jen na krásné fotografie.
  Jeden dotaz:
  Už máte vydavatele pro knižní verze na svoje blogy?
  Držím palce a těším se na další hmyzí příběhy……………..s pozdravy J.CH.

 2. Krásný motýli, chvilku mi trvalo než jsem zaznamenala rozdílnost. Krása.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s